Struktur Kepengurusan
PC IPM Cibiru

Struktur Kepengurusan
Periode 2016-2018 

Bendahara Umum

Ridwan Maulana

Sekretaris Umum

Egi Amalia

Ketua Umum

Iqbal Khairuddin Septiana

Bidang Perkaderan

Ketua Perkaderan

Winda Septia Nurrahmah

Sekretaris Perkaderan

Salma Al Adawiyah

Bidang Kajian Dakwah Islam

Ketua Kajian Dakwah Islam

Salman Alfaristzy

Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Ketua Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Risma Rahayuningtias

© Copyright 2020 MyIpm - All Rights Reserved