Struktur Kepengurusan
PD IPM Kabupaten Majalengka

Struktur Kepengurusan
Periode 2019-2021 

Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Ketua Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Muhammad Iqbal

Bidang Advokasi

Sekretaris Advokasi

Adi Rasyidin

© Copyright 2020 MyIpm - All Rights Reserved