Struktur Kepengurusan
PD IPM Kota Bandung

Struktur Kepengurusan
Periode 2016-2018 

Ketua Umum

Imam Lukmannul Hakim

Sekretaris Umum

Winda Septia Nurrahmah

Bidang Organisasi

Ketua Organisasi

Imam Sholehudin

Sekretaris Organisasi

Annisa Salsabila Rahman

Bidang Perkaderan

Ketua Perkaderan

Mochammad Rizqi Aulia Fauzi

Sekretaris Perkaderan

Najla Balqis Khansa

Anggota Perkaderan

Iqbal Khairuddin Septiana

Bidang Kajian Dakwah Islam

Ketua Kajian Dakwah Islam

Yusril Hanapi

Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Ketua Pengkajian Ilmu Pengetahuan

Ridwan Maulana

Bidang Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga

Ketua Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga

Rizal Fakhrudin

Sekretaris Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga

Ia Kurniawan

Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik

Ketua Advokasi dan Kebijakan Publik

Fauziah Hanifah

Sekretaris Advokasi dan Kebijakan Publik

Egi Amalia

© Copyright 2020 MyIpm - All Rights Reserved