Struktur Kepengurusan
PD IPM Pemalang

Struktur Kepengurusan
Periode 2015-2017 

Bidang Kajian Dakwah Islam

Ketua Kajian Dakwah Islam

Juan Bagus Pambudi

Sekretaris Kajian Dakwah Islam

Fina Zammilatussa’adah

© Copyright 2020 MyIpm - All Rights Reserved