Struktur Kepengurusan
PR IPM Baji Pamai

Struktur Kepengurusan
Periode 2020-2021 

Bidang Kajian Dakwah Islam

Ketua Kajian Dakwah Islam

Muh. Rusmin Razak

© Copyright 2020 MyIpm - All Rights Reserved