user
Fildayani lalu

Perkataan sahabat yg jujur lebih besar harganya daripada harta benda yg diwarisi darinenek moyang. –Khalifah Ali bin Abi Thalib-

Bagikan ke